sábado, 17 de enero de 2015

Altres tipus de nombres:

Durant la primera setmana del segon trimestre vam treballar tipus de nombres diferents als que normalment es treballen a classe. 
Aquí teniu alguns exemples:
El nombre 73 és un nombre odiós ja que el escrit en base binària el nombre d'1 és senar. Comprovació: 73 en sistema binari és 1001001, i com que té tres uns, és un nombre odiós.
El número 225 és poderós ja que tot nombre natural n que compleix que si un primer p és un divisor seu llavors p al quadrat també ho és.Comprovació: Els únics primers que són divisors seus són 3 i 5, i es compleix que 9 i 25 també són divisors de 225.
El nombre 1260 es un nombre vampir ja que, es un nombre natural que té una possible factorització formada per dígits del propi nombre. 
El nombre 496 és un nombre perfecte ja que es igual a la suma dels seus divisors positius (1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248) excepte ell mateix.
Comprovació: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 496
El nombre 378 és un nombre d'Smith ja que la suma dels seus dígits és igual a la suma dels dígits de la seva descomposició factorial.
Comprovació: -La suma dels seus dígits: 3+7+8=18
-La suma dels dígits de la seva descomposició factorial: 2+3+3+3+7=18

Núria Aragonès i Clara Dueñas

No hay comentarios:

Publicar un comentario