RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Tècnica 1: Començar resolent un problema més simple
                  Problema dels vigilants
Tècnica 2: Buscar pautes, regularitats.
                  Problema de les bales de canó
                  Suma i diferència
Tècnica 3: Fer un dibuix, un esquema, un diagrama
                 Problema de la cabra
                 Problema de l'aranya i la mosca: camí més curt en un ortoedre.
                 El lingot d'or
Tècnica 4: Estudi de casos
                 Problema del Monthy Hall
                 Problema dels quatre pops
Tècnica 5: Marxa enrera

No hay comentarios:

Publicar un comentario